IV konferencija

Ketvirtoji tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna“

2016 m. rugsėjo 28–29 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyks ketvirtoji tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalba ir žmonės: įvairovė ir darna“. Iki 2016 m. sausio 31 d. laukiama pranešimų iš:

  • sociolingvistikos,
  • kalbų politikos,
  • diskurso analizės,
  • vertimo,
  • kalbų mokymo ir mokymosi,
  • kalbų įsisavinimo,
  • kalbų testavimo,
  • tekstynų lingvistikos,
  • psicholingvistikos,
  • pragmatikos ir kt. sričių.

Plenarinių posėdžių pranešėjai: Anne Pauwels, Londono universitetas (JK), Norbert Schmitt, Notingamo universitetas (JK), Zoltán Kövecses, Eötvös Loránd universitetas (Vengrija).

Daugiau informacijos konferencijos svetainėje: www.taikomojikalbotyra2016.flf.vu.lt.